Feature i Mapit: Jordforurening V1 og V2

Jordforurening

Jordforurening

Jordforurening er nok noget af det vi generelt kan blive enige om, at vi ikke ønsker at finde – i hvert fald ikke på egen grund. Og overordnet set er der nok også et ønske om i mest mulig grad at komme det til livs. Der er dog tale om en opgave af mastodont størrelse. Og en ting er at kortlægge forureningen, men der skal også en oprydning til, og det er en dyr affære.

Kortlægning af jordforurening på grunde foretages af Regionerne i Danmark og registreres i DKJord.

Der registreres jordforurening på 2 vidensniveauer (V1 og V2):

  • V1: Når der er faktisk viden om, at der har været en branche eller aktivitet på ejendommen, som gør at den kan være forurenet
  •  
  • V2: En ejendom kortlægges på vidensniveau 2, når der er oplysninger om eller det konstateres, at der er en forurening på ejendommen, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko.

I vores Mapit løsning har vi tilføjet V1 samt en nuanceret udgave af V2, som indeholder de 3 kategoriinddelinger F0, F1 og F2:

  • F0: Ingen sundhedsmæssig risiko ved brug af hus og have
  • F1: Ingen sundhedsmæssig risiko ved brug af hus og have, hvis du følger enkle råd
  • F2: Sundhedsmæssig risiko ved brug af hus og have. Skal undersøges nærmere.

 

Jordforurening V1

jordforureningv1

Jordforurening Nuanceret V2

jordforureningv2

___

Mapit er et analyseværktøj, som giver dig overblik over dine data på en geografisk og visuel måde. 

Der er adgang til flere offentlige data, der er mulighed for at udvælge og farvekode data, der kan hentes forskellige lag ind på dit kort og meget mere. Drag’n drop dine exceldata og du er i gang.

 
 

I Regionerne kortlægger man forurenede grunde. I Region Hovedstaden er der tale om 35.000 grunde, hvoraf man for nuværende har kortlagt 6.500 som værende forurenede eller med mistanke om forurenet.

Gamle forureninger

Der er  typisk tale om “gamle forureninger” som er sket for år tilbage fra diverse industrier: bly fra benzin eller zink fra brugsprodukter som maling, papir, og batterier.
 
Desværre ligger forurening ikke bare stille i jorden – det spreder sig fx med regnvand og siver ned i grundvandet.