Mapit Surveyor - værktøjskasse til landinspektøren, ingeniøren & arkitekten

Mapit Surveyor er skabt i tæt samarbejde med landinspektørfirmaet Mølbak, og er målrettet de arbejdsområder hvor fuld adgang til målrettet relevant information er en absolut nødvendighed. 

Vi har sammensat en unik pakke af data, som vi mener gør en stor forskel i informationssøgning og visualisering. Data er kategoriseret på en ny og mere innovativ måde for at lette søgningen.

Prøv Mapit Surveyor gratis i 30 dage uden binding

Ejendomsdata og tinglysning

Adgang til alle ejendomme i danmark

Søg i ejendomsdata på over 2 millioner ejendomme

Tinglysningsdata | Hæftelser | Servitutter

Se tinglysningsdata på over 2 millioner ejendomme

Intelligent datavisualisering på kort

Sammensæt dit eget overblik ved at tænde/slukke for de indbyggede kortlag, eller bland kortlag med egne data via intelligent import funktion

Indlæs egne datasæt og polygoner

Smart importfunktion, hvor flere formater kan trækkes direkte ind i løsningen - herunder GeoJson, Xls og CSV

Skråfoto

Se arkiv af skråfoto på alle ejendomme i Danmark, taget fra alle verdenshjørner. Nye fotos ca. hver 2. år

POI data - Point of interest

Indkøb | Regionaltog | S-Tog | Metro | Letbane | Hospital | Læge | Skole | Daginstitution

Ubegrænset adgang til data på over 2 millioner ejendomme

Adgang til et stort katalog af kortlag udvalgt specielt til landinspektøren, arkitekten og ingeniøren

Visualisér din virksomheds  egne data og sammensæt dem med data fra offentlige registre på en nem og enkel måde

Vis dine data på vektorkort eller orthofoto/luftfoto og del informationen via et link til interne eller eksterne brugere gratis

om MAPIT surveyor

Mapit Surveyor har utrolig mange data/kortlag. Her er et overblik over nogle af dem

viamap pin

EJENDOMSINFORMATION

Ejendom, Matrikler, BBR, Tingbog, Planer, Vurderinger

viamap pin

Baggrundskort

Vælg mellem vektorkort eller orthofoto/luftfoto

viamap pin

Luftfoto

Nyeste luftfoto på over 2 millioner ejendomme i Danmark og adgang til arkiv af historiske luftfotos

viamap pin

historiske baggrundskort

Topografiske Kort 1980-2001 | Topografiske Kort (1953-1976) | Lave Målebrodsblade 1901-1971 | Høje Målebrodsblade 1842-1899 | Preussiske Målebordsblade - 1920

viamap pin

FREDNINGER OG KULTURBESKYTTELSE

Fredninger (Provst Exner) | bekendtgørelsesfredninger | Fredede områder - Forslag | Fredede og bevaringsværdige Bygninger | Fredede Fortidsminder | Funddatabase

viamap pin

Plan-data

Kommuneplaner | lokalplaner | Landsplansdirektiver | Transportkorridorer | Zone-status | Landzonetilladelser | Forsyning | Konsekvenszoner | fingerplan 2019

viamap pin

matrikelkort

Flader | Polyline | Punkter

viamap pin

Veje & Stier

Trafiktal | Vejklassificering | Byggelinjer og overkørsler | Supercykelstier

viamap pin

Klima-data og Højdemodeller

Højdekurver | DTM Skyggekort | Hydrologisk Højdemodel | Nedbør DHM 2007

viamap pin

Bygge- og beskyttelseslinier

Kirkebyggelinjer | Skovbyggelinjer | Kystnærhedssoner | Søbeskyttelseslinjer | Åbeskyttelseslinjer | Beskyttet Vandløb | Beskyttede Naturtyper (§3) | Beskyttede Sten og Jorddiger |Natura 2000 | Fuglebeskyttelsesområder | Natur 2000 Habitatområder | Ramsarområder | Høj Naturværdi | Indsatsområder | Natur/Vildt-reservater

viamap pin

Adresser og Administrative Grænser

Regionsgrænser |Kommunegrænser | Stednavne | Vejnavne | Adresser/Husnummer | Sogne | Skoledistrikter | Postdistrikter | Ejerlavsgænser

viamap pin

Bane, Metro, Letbane

Spor inkl Spornummer | Sporskifter inkl label | Kilometermærker Inkl Label | Kørestrømsmaster | Brønde | Fikspunkter inkl label | Fastafmærkninger inkl label

viamap pin

Energi og transmissionsnet

El-Hovedtransmissionsnet | Gas-Hovedtransmissionsnet | Havvindmølleparker

viamap pin

Hydro

Drikkvandsboringer | boringsnære beskyttelsesområder | Områder med drikkevandsinteresser | Følsomme indvindingsområder | Boringer

viamap pin

og meget meget mere...

Kontakt os for en uddybende liste af kortlag

Hvilke virksomheder er Mapit Surveyor udviklet til?

Softwaren er udviklet i samarbejde med landinspektørfirmaet Mølbak, og specieltudviklet til at løse behov for:

Mapit Surveyor screenshot

Landinspektøren

Landmåleren

Ingeniøren

Arkitekten

Fremhævede funktioner i Mapit Surveyor 

 

Tinglysningsdata og ejendomsdata

Kortlag – arbejd visuelt med data

Mapit Surveyor gør det nemt at arbejde med data på et vektorkort. 

Tænd for relevante kortlag, og se én eller flere ejendomme på samme tid. 

Ejendomsdata på en ny måde

Arbejd multipelt med ejendomsdata. Indtast en eller flere adresser, og tilgå data fra BBR, Tinglysningen, Planforhold m.v.

Data præsenteres på en meget brugervenlig måde direkte i din browser.

Tinglysningsdata og ejendomsdata
Tinglysningsdata og ejendomsdata

Mix data på en innovativ måde

Med Mapit Surveyor kan du blande dine egne data med alle de tilgængelige kortlag, luftfotos samt offentlige registre. 

Det gør det nemt at visualisere projekter og frigør væsentlig tid i undersøgelsesfasen. 

Aldrig har det været nemmere at lave analysearbejde og dele resultatet med involverede parter. 

om Mapit surveyor

I tæt samarbejde med Landinspektørfirmaet Mølbak har vi skabt platformen Mapit Surveyor, som er skræddersyet til at løse opgaver for datakrævende virksomheder.  Platformen indeholder branchespecifikke data & kortlag organiseret på en innovativ og brugervenlig måde.

Bag værktøjet ligger mange års erfaring med offentlige data, kortteknologi og avancerede datakilder.  

Se også produkterne Estate Explorer og Mapit Lookup