GIS Developer Søges

DETTE JOBOPSLAG ER NU LUKKET!

——

Vi søger en GIS Developer til Viamap, der har lyst til at skabe fremtidens kortløsninger.

I jobbet som GIS Developer kommer du til at arbejde sammen med vores andre stærke udviklere om at udvikle, bygge og designe digitale kort. Du vil deltage i hele udviklingsforløbet, og der bliver brug for dine evner, erfaring og gode idéer.

Dine opgaver bliver bl.a. design og udvikling af nye GIS baserede SaaS produkter baseret på åbne standarder samt processering af interne og eksterne datakilder til brug for nye kortløsninger for vores kunder.

På nuværende tidspunkt bruges vores produkter blandt andet til større byggeudviklingsprojekter og er især populære inden for ejendomsbranchen, men målet er, at Viamap i fremtiden skal nå ud til langt flere kundesegmenter.

Om dig
Du har en relevant uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau. Du har overblik og arbejder struktureret og fokuseret.

Derudover forestiller vi os, at du:

 • Har mindst 3 års erfaring med GIS udvikling
 • Er selvstændig og tager ansvar for dit arbejde
 • Taler og skriver dansk og engelsk
 • Har et højt bundniveau og sætter en ære i at levere høj kvalitet

 

Det er en fordel hvis du har erfaring med:

 • Postgis
 • Raster og Vektor kort teknologier
 • Styling af kort
 • APIer
 • Behandling af GIS data
 • Åbne datakilder

 

Om teamet
Du bliver en del af et ambitiøst team. Vi hjælper og sparrer med hinanden, og vores arbejdsdag er præget af højt humør, stort engagement og en uformel tone. Der er god energi på kontoret, og vi værdsætter nye input og nye måder at gribe opgaverne an på. Vi arbejder vi i en dynamisk og flad organisationsstruktur, hvor der ikke er langt fra idé til handling. Vi har kontor i København S.

Om Viamap
Viamap, der er en del af Mølbak Landinspektører A/S, er markedsledende inden for digitale kortløsninger, afstandsberegninger og geodata.

Har du søgt bolig de sidste par år, er du formentlig stødt på vores kortløsning, eftersom de fleste større ejendomsmæglere som f.eks. Danbolig, Nybolig og EDC allerede benytter Viamaps kort til at vise placeringen på deres boliger.

Sådan søger du
Send dit CV og en kort ansøgning til os på jobs@viamap.net. Vi afholder løbende samtaler og lukker opslaget, når vi har fundet den rette.

Hvis du har spørgsmål til det faglige indhold i stillingen, kan du kontakte CTO Klaus Bech på 2844 1723. Har du andre spørgsmål til stillingen, kan du kontakte CEO Jacob Gulmann på 2012 7079.

—————–

We are looking for a GIS Developer for Viamap – the map solution of the future.

As GIS Developer in Viamap you will be working with our team of powerful developers to develop, build and design digital maps. You will participate in the entire development process where your skills, experience and good ideas are needed.

Your tasks will include the design and development of new GIS based SaaS products based on open standards, and the processing of internal and external data sources for use in new map solutions for our customers.

At present, our products are used in major development projects within the property industry and are especially popular in the real estate industry, but the goal for Viamap is to reach far more customer segments.

About you
You have a relevant education with a bachelor’s or master’s degree. You work structured, focused and with an overview. In addition, we imagine that you:

 • have at least 3 years of experience in GIS development
 • work independently and take responsibility for your work
 • are fluent in English, both written and spoken
 • Have knowledge of Danish
 • have a high standard level and take pride in delivering high quality

It will be beneficial if you have experience with:

 • Postgis
 • Raster and Vector Map Technologies
 • Map styling
 • APIs
 • Processing of GIS data
 • Open data sources

 

About the team
You will be part of an ambitious team. We help and spar with each other, and our working day is characterized by high spirits, great commitment and an informal tone. There is good energy in the office, where new inputs and new ways of approaching tasks are appreciated. We work in a dynamic and flat organizational structure where the distance from idea to action is short. Our office is located in Copenhagen S (South).

About Viamap
Viamap, part of Mølbak Surveyors A/S, is the market leader in digital map solutions, distance calculations and geo-spatial data.

If you have been looking for houses in Denmark during the last few years, you have probably come across our product, since most major real estate agents, such as Danbolig, Nybolig and EDC, already use Viamap’s maps to show the location of offered properties.

How to apply
Send your CV and a short application to jobs@viamap.net. We conduct ongoing interviews and will close the search and remove the post, once we have found the right applicant.

If you have any questions related to the professional content of the position, you can contact CTO Klaus Bech on +45 2844 1723.

Any other questions about the position may be directed to CEO Jacob Gulmann on +45 2012 7079.