Trafiktal

Trafiktal

Trafiktal fra Vejdirektoratet og Københavns kommune

På en eller anden måde benytter vi alle sammen de langt over 72.000 km vej, der strækker sig gennem Danmark: i et motorkøretøj, med rugbrødsmotor eller på gåben. Året rundt er trafikken i gang. 

Men hvor mange køretøjer og fodgængere krydser så egentlig vejene i Danmark – i døgnet? Det kan have bred relevans at kende de opgjorde trafiktal: måske er det i forhold til den næste forretnings beliggenhed. Til statistisk brug eller i kombination med andre data. Uanset formålet, så kan en Mapit licens leveres med de senest opdaterede trafiktal.

Mapit – et geografisk analyseværktøj

Mapit er født med foruddefinerede kortlag som fx. matrikler, jordforurening, skel osv. Udover de foruddefinerede kortlag med data, kan du også tilføje egne data ved simpel drop’n drag af exceldata.

Nu kan du som sagt også få vist de senest opdaterede trafiktal fra Vejdirektoratet og Københavns kommune i din Mapit licens. Dataene er offentlig tilgængelige, og trafiktællinger er knyttet til de punkter, hvor tælleapparater er opsat.

Nogle trafiktællinger foretages fast hvert år. Andre foretages ikke med faste intervaller. Du kan se årstal for trafiktælling i de specifikke oplysninger, når du klikker ind på et punkt på kortet.

Forskellige trafiktællinger

Når du dykker ned på de enkelte geografiske punkter / adresser vil du opdage, at der fremkommer forskellige trafiktællinger. Én ting kan være de springende årstal. En anden ting er de forskellige tællinger opdelt i:

  • Motorkøretøjer
  • Cykler/knallerter
  • Cykler
  • Fodgængere

Farveinddelingen i nederste venstre hjørne viser den enkelte farves spænd i tusinder. Ved klik på det enkelt punkt, vises specifikke trafiktal. Ved klik på trafiktælling på Slotsherrensvej i København ses, at optælling er fra 2022 og omhandler motorkøretøjer. Årsdøgnstrafik betyder trafikken pr. døgn opgjort som gennemsnit over hele året.

Trafiktypen BO-ARB betyder veje med et stort fald i trafikken i sommerferien, hvilket typisk omfatter indfaldsveje til byer eller andre veje med stor andel af bolig-arbejds-stedtrafik (BA-trafik).

Trafiktælling motorkøretøjer

TIPS!

Du kan let følge med i trafikken live i Vejdirektoratets Trafikinfo

Du kan læse mere om her, hvad trafiktal fra Vejdirektoratet og Københavns kommune bruges til analysemæssigt.