Rejsetidsparametre

rejsetidsparametre

Nu kan du få meget mere præcise og relevante rejsetidsberegninger ved at benytte specifikke rejsetidsparametre. Vi har indtil videre udvidet Mapit med 5  indstillinger for rejsetidsparametre, men det kan let ændres i forhold til det behov, der måtte være hos brugerne. Der kan også foretages individuelle indstillingsændringer – det er blot et spørgsmål om at tage fat i os, så drøfter vi sammen mulighederne. 

Uendelige muligheder

Så hvem kan egentlig gøre brug af rejsetidsparametre. Jamen, der er for så vidt vide muligheder. Det kan være, at du sidder i en stilling, hvor der skal tilbydes kørsel til skolebørn og skal forudsætte den vigtige detalje, at børnene er i skole til tiden. Det kan også være, at du varetager udbudskørsel og dermed gerne vil være præcis i dine udregninger, så du ikke sætter til. Eller også er du i gang med at foretage en større firmaflytning og skal udregne, hvor langt I egentlig kan flytte ud – uden at opleve medarbejderflugt.

5 viste indstillinger

1. Rejseretning – Bemærk at rejseretning gælder alle transportformer

”Mod punkt” beregner rejsetidspolygoner inden for det givne tidsrum, som ankommer til det givne punkt

”Fra punkt” beregner rejsetidspolygoner inden for det givne tidsrum, som afgår fra det givne punkt

Indstillingerne herunder fra nr. 2 til nr. 5 gælder for beregninger med offentlig transport

2. Rejsetidspunkt

Baseret på rejsens retning, er dette tidspunkt enten rejsens seneste ankomsttidspunkt (mod punkt) eller rejsens tidligste afgangstidspunkt (fra punkt)

3. Rejsedato

Datoen hvor rejsen finder sted. Køreplaner kan variere drastisk mellem hverdage og weekender og helligdage. Det er derfor vigtigt at vælge den rette dato for resultatets skyld.

4. Maksimal rejsevarighed

Hvor lang tid må rejsen maksimalt tage – angives i minutter.

Rejsetidspolygoner for længerevarende rejser vises ikke.

5. Ventetid frem for korteste rejsetid

Vælges denne indstilling returneres rejsetidspolygoner, som kommer tættes på det ønskede rejsetidspunkt. Herved mindsker du ventetiden ved afgang (fra punkt) og ventetiden ved ankomst (mod punkt), men kan risikere længere rejsetider.

Du kan herunder se et par eksempler på de rejsetidsparametre der er anvendt og hvordan det visuelt tager sig ud, når beregningen er gjort. Vintervej skole er blot et opdigtet navn, som ikke har beliggende på det angivne punkt.

Max. 60 min. fremkørselstid

Vintervej skole skal opsamle elever fra mange adresser med forskellig afstand og dermed fremkørselstid. Skolen har besluttet, at deres flexkørsel maksimalt må vare 60 min. for den enkelte elev. Eleverne skal senest være på skolen kl. 7.50 for at nå første time.  

Rejsetidsparametre

Når Vintervej skoles sommerfest for 7. klasserne slutter kl. 22.00, har man besluttet at tilbyde kørsel hjem for de elever der har mere end 1 times kørsel, så de ved eleverne kommer godt og trygt hjem. 

Design uden navn 1 1

Et værktøj med flere dimensioner

Brugen af Mapit som analyseværktøj spænder meget bredt branchemæssigt. Vi har både offentlige  og private virksomheder, som gør brug af Mapit. Nogle bruger det til at analysere bl.a. salgsdata, og andre bruger Mapit til at granske ejendoms- og jorddata. Og nogle har som sagt brug for rejsetidsparametre – det er bl.a. derfor, at vi har udvidet mulighederne.

Mapit anvendes i høj grad i den interne analysedel og med virksomhedens fortrolige data, og derfor kan det være vanskeligt at vise konkrete eksempler. Men måske kan du blive inspireret af nogle af vores Mapit-kunder:

Nellemann Machinery

Folkekirkens IT

Crossfit Copenhagen / Arca

Q8

30 dages gratis prøveperiode

Du kan nemt afprøve Mapit, og se om det lige var det data- og analyseværktøj du havde brug for. Du bliver ikke opkrævet noget automatisk beløb overhovedet. 

Du kan også bare tage fat i os, hvis du lige har nogle opklarende spørgsmål. Du finder teamet her