Rapporter en fejl Gør os opmærksom på eventuelle fejl & mangler

Vi henter data fra mange forskellige datakilder. Og det hænder, at der er en fejl imellem.

Hos Viamap sætter vi stor pris på, når brugere melder fejl eller mangler ind på vores løsninger. Så kan vi hurtigere komme i gang med at rette op på data.

Udfyld formularen nedenfor så detaljeret som muligt. Herefter bliver der automatisk booket en fejlrapport i vores system. 

Vi takker på forhånd for at din tid og indsats. 

Sticky note med tak og smiley


Udfyld formularen - så kigger vi straks på
din fejlmelding